კულინარიული წარმოდგენები: თბილისელი მიგრანტების ისტორიები.
 
 
პროექტის პუბლიკაცია-კოლოფი, რომელშიც შედის:
- შესავალი
- რეცეპტები და ისტორიები:

 

PDF