გეოეარი არის მსგავსი იდეის ირგვლივ გაერთიანებულ ადამიანთა ჯგუფი, რომლის მიზანიც სოციალურად ჩართული სახელოვნებო პრაქტიკის ხელშეწყობა და არსებულ რეალობაზე მისი ზეგავლენის გაზრდაა. ჩვენი ღონისძიებები გულისხმობს როგორც პროფესიული წრის ხელშეწყობას, ასევე, სახელოვნებო პროცესებში ფართო საზოგადოების ჩართვას.

გეოეარის გუნდის წევრები არიან:

სოფო ტაბატაძე - დამფუძნებელი, ვიზუალური ხელოვანი
ნინი ფალავანდიშვილი - მენეჯერი, კურატორი
დათა ჭიღოლაშვილი - კოორდინატორი, ანთროპოლოგი
თათა ჭირაქაძე - ბუღალტერი