05/06/2014

კენდალ ჰენრი არის ხელოვანი და კურატორი, რომელიც ცხოვრობს ნიუ-იორკში და ბოლო 22 წლის განმავლობაში მუშაობს საჯარო  ხელოვნების განხრით....

05/20/2013

შეხვედრა-დისკუსიას საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში ...

07/03/2012
სერიიდან მერვე დიალოგი: სახელოვნებო განათლების აქტუალური საკითხები. დიალოგების II სერიიდან თემაზე: ვიზუალური ხელოვნების აქტუალური საკითხები / დისკუსიები საზოგადოებასთან 
05/31/2012
სერიიდან მეშვიდე დიალოგი: ხელოვნება საჯაროს სივრცეში. დიალოგების II სერიიდან თემაზე: ვიზუალური ხელოვნების აქტუალური საკითხები / დისკუსიები საზოგადოებასთან 
04/27/2012

სერიიდან მეექვსე დიალოგი: კულტურის პოლიტიკა: დაფინანსების ალტერნატიული წყაროები და შესაძლო საკანონმდებლო ცვლილებები. დიალოგების II სერიიდან თემაზე: ვიზუალური ხელოვნების აქტუალური საკითხები / დისკუსიები საზოგადოებასთან

03/15/2012
სერიიდან მეხუთე დიალოგი: ქალაქი და თანამონაწილეობა. დიალოგების II სერიიდან თემაზე: ვიზუალური ხელოვნების აქტუალური საკითხები / დისკუსიები საზოგადოებასთან 
06/30/2011
სერიიდან მეოთხე დიალოგი: ხელოვნება საზოგადოებრივ სივრცეში. დიალოგების I სერიიდან თემაზე: ვიზუალური ხელოვნების აქტუალური საკითხები / დისკუსიები საზოგადოებასთან 
05/24/2011
სერიიდან მესამე დიალოგი: სახელოვნებო ინსტიტუციები და დაფინანსების წყაროები. დიალოგების I სერიიდან თემაზე: ვიზუალური ხელოვნების აქტუალური საკითხები / დისკუსიები საზოგადოებასთან 
...
04/13/2011
სერიიდან მეორე დიალოგი: არტ კრიტიკა საქართველოში. დიალოგების I სერიიდან თემაზე: ვიზუალური ხელოვნების აქტუალური საკითხები / დისკუსიები საზოგადოებასთან 
03/15/2011
სერიიდან პირველი დიალოგი: სამხატვრო გალერეის როლი ხელოვანის კარიერაში. დიალოგების I სერიიდან თემაზე: ვიზუალური ხელოვნების აქტუალური საკითხები /...
01/14/2011

ქართველი ხელოვანი ლადო დარახველიძე თავის ნამუშევრებში განიხილავს სოციალურ და პოლიტიკურ ცვლილებებს და გამოხატავს მათ პირად თხრობის საფუძველზე.

03/19/2010

საუბარი ხელოვანთან და ნამუშევრების პრეზენტაცია