12/22/2008
ნამუშევრების პრეზენტაცია და გამოფენა არსის საგამოფენო დარბაზში.
 
12/12/2008
ნამუშევრების პრეზენტაცია
არსის საგამოფენო დარბაზი
 
05/21/2008
ნამუშევრების პრეზენტაცია
არსის საგამოფენო დარბაზი
 
03/29/2008
ნამუშევრების პრეზენტაცია და გამოფენა
არსის საგამოფენო დარბაზი
 
03/08/2008
საუბარი ხელოვანთან და ნამუშევრების პრეზენტაცია
არსის საგამოფენო დარბაზი