09/01/2015

ვერონიკა ბარნაშის სახელოვნებო პრაქტიკა დაფუძნებულია კვლევაზე, მოიცავს სხვადასხვა ჟანრს და არის ადგილსპეციფიკური. მისი ნამუშევრები მოიცავს კომპლექსური კავშირების კარტოგრაფირებას, სადაც სივრცე მთელი მისი მრავალფეროვანი მნიშვნელობით და განზომილებით განსაზღვრავს მთლიან კონტექსტს.

06/27/2015

ალბერტ ალგაიერი - ხელოვანი ბრეგენციდან (ავსტრია), ამჟამად ვენის უნივერსიტეტში მუშაობს სადოქტორო ნამუშევარზე იაპონოლოგიის გახრით. თბილისში გეოეარის რეზიდენციაში ყოფნის დროს მან გააგრძელა მუშაობა თავის მიმდინარე პროექტზე "i ♥ thomas hirschhorn", სხვებს გაუზიარა თავისი გატაცება ბუნდოვანი იაპონური ფილმის მიმართ. 

03/31/2015

ეველინა გამბინო არის დამოუკიდებელი მკვლევარი და აქტივისტი. გეოეარის რეზიდენციაში ყოფნისას, ეველინა იკვლევდა ბოლო დროს თბილისში წარმოქმნილი მრავალრიცხოვანი ურბანული ბრძოლების ფორმებს იმისთვის, რომ ასახოს თუ რამდენად მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ვიზუალური ხელოვნება.

02/25/2015

მარიუს ლანდი და მორიც ფროიდენბერგი ბერლინში მოღვაწე ფოტოგრაფები და გრაფიკული დიზაინერები არიან. გეოეარის რეზიდენციაში ყოფნის დროს მათ ჩაატარეს...

01/27/2015

Abandoned (re)creation (2011) არის ანდრეა კალინოვას (ხელოვანი) და მარტინ ზაიჩეკის (არქიტექტორი) თანამშრომლობითი ინიციატივა. მათი სამუშაო დაკავშირებულია მე-20 საუკუნის არქიტექტურასთან, კერძოდ მიტოვებული და საფრთხეში მყოფი სივრცეების სახელოვნებო ინტერვენციებითა და პროტესტის ალტერნატიული ფორმებით შესაძლო დაცვასთან.

01/13/2015

ნატალია პერშინა-იაკიმანსკაია (გლუკლია) არის სახელოვნებო კოლექტივის „ნაპოვნი სამოსის ქარხნის“ თანადამაარსებელი. 2012 წელს გლუკლია გახდა ჯგუფის ლიდერი. 2003 წლიდან გლუკლია არის ჯგუფის „შტო დელატ“ აქტიური წევრი...