06/01/2017

1970-იან წლებში ჭადრაკისათვის შეიქმნა სპეციალური სასახლეები, თუმცა, არა ცენტრში, არამედ - ისეთ საბჭოთა პერიფერულ რესპუბლიკებში, როგორებიც იყო საქართველო, სომხეთი და ბელარუსი. ეს შენობები გამოირჩევა განსაკუთრებული არქიტექტურით, დახვეწილი დიზაინითა და ურბანულ გარემოში გააზრებული განთავსებით. გამოფენა Pop-Up Chess Palace იკვლევს სოციალურ და არქიტექტურულ უტოპიას.

02/22/2017

პლატფორმა ART PROSPECT აერთიანებს სახელოვნებო ორგანიზაციებს, ხელოვანებსა და კურატორებს ათი ქვეყნიდან, რათა მათ განიხილონ საჯარო სივრცის, ეროვნულობისა და კულტურის საკითხები...