05/29/2015

პროექტი INDUCED CREATIVITY შეეხება პერიფერიული საჯარო სივრცის საკითხს. მასში მონაწილეობს 6 ხელოვანი საქართველოდან და ისლანდიიდან. ისინი განსხვავებული მნიშვნელობის საჯარო სივრცეების საკითხს განიხილავენ ადგილსფეციფიკური მუშაობით. პროექტის პირველი ეტაპი განხორციელდა თბილისში, 2015 წლის 25 მაისიდან 5 ივნისამდე.

05/19/2015

"მაღაროელი ქალები" განიხილავს და გადმოსცემს ჭიათურის მაღაროებში მომუშავე ქალთა ისტორიებს. პროექტი განხორციელდა მარიამ კაპანაძისა და გეოეარის თანამშრომლობით. 

04/18/2015

ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცეში გეოეარის მიერ ორგანიზებული გამოფენა და პუბლიკაციის პრეზენტაცია "დაკარგული გმირები. საბჭოთა პერიოდის მოზაიკები" გაიმართა, სადაც ნაჩვენები იქნა სხვადასხვა სახის სამუშაო მასალა ავტორების პირადი...

03/17/2015

პროექტი Tbilisi In/Sights მიზნად ისახავს, რომ ასახოს თანამედროვე საქართველოში ყოველდღიური ცხოვრების ტრანსფორმაციის არაერთხაზოვანი, პერსონალური პერსპექტივა. 

02/12/2015
გაცვლითი პროგრამა ეგვიპტელ და ქართველ ხელოვნებს შორის, რომელიც მათ აერთიანებდა საერთო თემის ირგვლივ: როგორ ზეგავლენას ახდენს ქალაქის განვითარება ტრადიციებსა და კულტურაზე.
01/19/2015

პროექტის “აღმოაჩინე ელიავა” ფარგლებში, გეოეარისა და კულტურისა და მენეჯმენტის ლაბორატორიის მიერ, საქართველოს ეროვნულ მუზეუმთან თანამშრომლობით, ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია.