09/14/2016

„თბილისის ალტერნატიული გზამკვლევი" იქნება ტექსტის და აუდიო თუ ვიზუალური მასალის კოლექცია, რომელიც შეგროვდება როგორც ჩვენს მიერ აქამდე განხორციელებული, ასევე, სპეციალურად შექმნილი ახალი პროექტებიდან. ეს იქნება ქალაქის შესახებ გაკეთებული კვლევების და ქალაქის ანალიზის თავმოყრა გზამკვლევის ფორმატში.

07/14/2016

http://geoair.ge/ka/project/დევიდ-ბერჟეპროექტი „8x8. განუხორციელებელი მომავალი“ არის მცდელობა, რომ ამ ერთ არქიტექტურულ ნაგებობაზე და მის შემოგარენზე დაკვირვებით გავიაზროთ ის სისტემური მექანიზმები, რომლებიც საქართველოს შეეხო საბჭოთა კავშირის პერიოდში, თუ მისი დაშლის შემდეგ....

02/26/2016

ჟანა გლადკოს პერსონალური გამოფენა აერთიანებს საკვანძო ფრაგმენტებს მისი პროექტიდან „ძალის პროვოცირება.”